Lucifer Tekvini

Fernando Botero, İsa'nın KırbaçlanmasıLucifer’in Tekvini, 1-14 Giriş Bölümü

Ve ZeusT, evreni içindekilerle birlikte yaratıpa her şeyi bir kenara dizdikten sonrab güçlü insanların başını okşadı ve güçsüzleri itaat etmeleri için uyardı. Bu haliyle zalim bir efendiye benziyordu.1 Geceyi gündüzü, yeri göğü, hayvanları, bitkileri ve insanları, bütün nesneleri yaratmıştı.2 Yedinci gün olmak üzereydi. 3 Zeus dinlenecekti fakat aklına son anda bir şey geldi ve oturup bombaları ve gaz bombasını tasarladı4  Bir uğultu oldu ve madenlerM ve gazlarG Gaya’nın oğlununG bunu neden varlıklar listesine eklediğini merak ettiler.5 ‘Ey Athena’nın kutlu babası’A dediler: ‘Neden öldürücü bombalar ve gaz fişekleri yaratıyorsun?’6 Zeus onlara seslendi: ‘Benim için birilerini öldürecek ve hatta kendilerini feda edecek olanlar çaresiz kalmasın diye. Şüphesiz biz her şeyi önceden bilir ve yaratırız ki, zamanı geldiğinde insan aynısını düşünüp gereğini yapsın.’7 ŞeytanMph söze karıştı, “Bundan ötürü beni sorumlu tutacaksınız, bu bir tuzak!” diye bağırdı ve Zeus’a, Apollon’a, kanatlı ayaklı Hermes’e bakarak şüpheyle gözlerini kırpıştırdı: ‘Biz’ derken kaç kişiyi kast ediyorsunuz dedi.8 ZeusR, “Benimle nasıl konuşuyorsun” diyecek gibiydi, öyle diyeceğini zannetmiştikd ama o “Şüphesiz iman edenlerköleler benim neden öyle dediğimi bilir” dedi.9  ZeusT o sırada yapması gerekeni yapmamış olan güç sahibine benziyordu.10 ŞeytanD ise bir şey yapması kesinlikle yasak edilenler gibiydi.11 Zeus’la İblis tartışadursun, orada bir karışıklık oldu ve İnsanlıkPsyke  yaptığı kötülüğü yapmamış görünen güçlüler ve yapmadığı kötülüğü yapmış görünen güçsüzler olarak ikiye ayrıldı.12 Bu nedenle, her yasağı çiğneyen güçlüler ve her yaptığı yasak edilen güçsüzler Zeus tarafından yaratıldı; güçlülerin güçsüzleri öldürmesi, kovalaması, bombalaması ve işkence yapması Tanrısal bir kural haline geldi.13  ŞeytanLcf bunu anlayınca Zeus’tan da yukarıya çekildi ve insanlateba öbür insanreis arasındaki bu azarlayıcı, suçlayıcı, çanak yalayıcı, asi, tutarlı, tutarsız, saygın, rezil, asabi, kederli ama mutsuz ilişkiyi  küçümseyen gözlerle izledi.14

0 yorum: