Yapıtları

ROMANLAR

Zaman Yeli (Roman, 1994)
Kapadokya’da Moğol işgal yıllarındaki destansı yaşamları konu edinir. Koca insan yığınları içinde akıl dolu bir yalnızlığın ironik hikayesidir. Bu roman karamsar olmasa da, iyimser de değildir; ütopyayı geçmişin bir olanağı gibi değerlendirir. "Tersine ütopya" kavramı, bu kitaptan sonra ortaya atılmış bir önermedir.
[idefix]        YKY

Güvercine Ağıt (Roman, 1999)
Büyük bir yaz yağmurunun ardından, bulutların ardından çıkan ayışığı Anadolu’nun beş ayrı yerinden görünür. Bu, aynı gece içinde yaşanan birbirinden farklı olayların anlatılması içindir ve bu beş kişinin yolu bir şekilde kesişir. Güvercine Ağıt, Kapadokya dünyasının heterodoks yapısı içindeki kişisel yaşamların hikâyesidir. Bu romandaki pek çok karakter, edebiyatımıza konu bile olmamış başka hayatların insanlarıdır.
Yazarın Kapadokya temalı kitaplarının ikincisidir.
idefix           YKY
Kalenderiye (Roman, 2008)
Kapadokya ile ilgili olarak anlatılan romanların üçüncüsüdür; üç erkeğin hayatını anlatır. Bunların kesişim noktası “kalender” kavramıdır. Takvim, zaman gibi anlamları da içeren bu sözcük, İtalya manastırlarından Osmanlı vergi eminlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazedeki olaylarla işlenir. Güçlü kadın karakterlerin dramı, büyük bir felsefi birikimin hayata indirilmiş açıklığı ve dilin o zamandaki şaşırtıcı kıvamı bu romanda bir aradadır. Kalenderiye, 2009 Dame de Sion Edebiyat Ödülü’nü almıştır.

[YKY]Unutkan Ayna  (2016, Roman)
12 Haziran 1915. Yozgat ve Kayseri'de çok canlar yanmış, köyler yok olmuş, Ermenilerin mahvına varan büyük olaylar çoktan doruğa çıkmış. Rumların ağırlıklı olarak yaşadığı Nevşehir'e de felaket yaklaşıyor. Fakat tuhaf bir şey oluyor, tehcir için gelen askerler bir şey arıyor. Müslüman, Rum ya da Ermeni demeden herkesin evi alt üst ediliyor. Bu durum 22 Haziran'da sona erecektir ama yaşamda başlangıç ve son diye bir şeyin olmadığı da akıllarda yer edecektir. 

[İdefix]                        [YKY]Yine Doğdu Tanyıldızı (2014, Roman)
Modernlik öncesinde öykü yalnızca anlatılırdı. Modernlikle birlikte yazar, hem anlatanı hem de yazanı kendi bünyesinde toplayan ilk kişidir. Yine Doğdu Tan Yıldızı, bu ayrımın farkına vararak açılış yapar: Anlatan ve Yazan farklıdır. Burada görsel teknikleri kullanmaya yarayan bir sesleniş formuna varır yazar. "Yazının görselleşmesi" dediği şeyin laboratuvarında dolaşırız: Yani yazar hem anlattığının hem de yazdığının farkındadır. Bir büyük üslup romanı.
[İdefix]                        [YKY]

Rüya Körü (2010, Roman)

Gürsel Korat, insanın "zaman"la ilişkisine bir kez daha parmak basıyor: "Gelecek zamanın bir bölümü şimdi bilinse ne olurdu?" sorusuyla vücut bulan roman, aşk, tutku ve bağlılık gibi kavramları alt üst eden "iktidar" kavramına tutku dolu bir heyecanla eğiliyor. Bizans'tan Selçuklu'ya bakmak gibi ilginç bir özelliği olan, derinlikli, karmaşık ama zevkli, görkemli ama sade bir roman. Bir İstanbul romanı. 
[İdefix]                  [YKY]

                                      


ÖYKÜ KİTAPLARI


Çizgili Sarı Defter (Öykü, 1996)

Okuyucunun belleğinde derinden yer edecek en az bir hikâyesi bulunan bir kitaptır. Konu ve anlatım çeşitliliği çok dikkat çekicidir. Okurların yıllardır kulaktan kulağa yaydığı, bilenlerin birbirine tavsiye ettiği bu kitap, yeni kapağıyla yeniden..
Baskısı tükenmiştir.Gölgenin Canı (Öykü, 2004)  
Gölge temasının yedi öyküde birbirini izlediği, yazarın gerçek bir ustalık eseri sayılan öykülerinden oluşur. Yedi ayrı öykü yedi ayrı iklim... Tıpkı Çizgili Sarı Defter gibi her öyküsünde farklı bir yapı içeren bu öyküler, yazarın kendine özgü üslubunu tanımak isteyenler için iyi bir fırsattır. 
Baskısı tükenmiştir.


DENEME İNCELEME KİTAPLARI


Taş Kapıdan Taçkapıya: Kapadokya (2003, İnceleme)
Kapadokya hakkında yazılmış en kapsamlı Türkçe özgün yapıttır. Bu kitapta çok sayıda çizim ve fotoğraf vardır. Neolitik çağdan Selçuklu da dahil geniş bir dönemin sanatsal birikimini açıklar, Kapadokya’yla ilgili pek çok gezginin ve araştırmacının çok iyi tanıdığı bu kitap, bölge tarihiyle ilgili en ciddi başvuru kaynağıdır.
[idefix]             [kitapyurdu]


ÇOCUK KİTAPLARIPofkuyruk (2013, Çocuk Öyküsü)
Eski masalların çocuklar için yararlı olmadığına inanan yazar, bir gün modern çağın masallarını yazanlara katılır ve kızına küçükken anlattığı öykülerden hareketle bir masal kurar: Yaramaz sincap bir gün kuyruğunu kaybeder de, başka hayvanlardan kuyruğunu isterse ne olur?
[İdefix]                 [YKY]Bir Ayı Ne İster? (2016, Çocuk Öyküsü)

Ayı yavrusu Potuk'un bir derdi var: O servis otobüsünde cam kenarında oturmak istiyor. Bu konuda dertli olsa da bir gün çözüyor bu sorunu. Bunu nasıl yaptığı da kitapta yazılı. Şarkı sözleri bile var.
[İdefix]                        [YKY]


Kunday, Gölgeler çağı (2017, Gençlik Romanı)
Olağanüstü güçleri olan şamanlar, Moğolların Anadolu'ya gelişi karşısında yaşamı koruyabilecek midir? Ölümsüz kahraman Hızır'ın bu hiçbir yerde söylenmemiş hikayesi, büyük bir macerayla, başlıyor!

0 yorum: